هدف از اصلاحات کندی چه بود؟سیاست خارجی امریکا دوره ریاست جمهوری جان اف کندی در برابر گشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه اجرای اصلاحات از بالا به پایین با هدف پیشگیری از انقلاب های قهر امیز بود این سیاست با عنوان اتحاد برای پیشرفت در گشور هایی که درمعرض خطر کمونیسم بودند

 

از دیدگاه امریکا چرا انقلاب سفید لازم بود؟به باور زماداران امریکا اصلاحات اقتصادی واجتماعی میتوانست ضمن جولگیریازانقلابسرخوکاهشخطر کمونسیمزمینهایجاد انقلاب سفید را فراهم کرد و از گسترس فعالیتهایمردمی حکموت های دیکتاتور دست نشانده امریکا جلوگیری کند


تاریخ منبع : تاریخ |تاریخ2
برچسب ها : امریکا ,انقلاب ,اصلاحات ,انقلاب سفید