تفاوت سیاستمداران بعد علم چه بود؟با برکناری اسد االه ازنخست وزیری و ری کار امدن حسنعلی نسل جدیدی از ساست مدران را در قدرت بدست اوردند انها بر خلاف خود پیش از انگلستان موافق با سیاست امریکا بودند دخالت امریکا در روی کار امدن منصور موجب نگرانی سیاست های انگلیس در ایران شد

 

اقدامات منصور را نام ببرید؟ پس از دست یابی به قدرت  به تغیر هایی گسترده در عرضه مدیران گشور دست زد دولت منصور برای انجام سیاست هایش نیاز به ارامش داشت شاه با هدف جلب رضایت امام خمینی از رویا رویی با قیامی دیگردر هفدهم فروردین 43 را ازاد کرد اما امام همچنان بر مبارزه پا فشاری کرد

 

 

عکس العمل امامخمینی بعد از تصبیب لاهیه لاسیوم چه بود؟امام خمینی از طریق یک کارمند دبیر خانه مجلس در جریان تصویب لایحه قرار گرفته بود طی یک سخنرانی بسیار مهیج که به قول یکی از محققان امریکایی سیاسی در ایران در این قرن بود به شدت امریکاو شاه را مورد حمله قرار داد


تاریخ منبع : تاریخ |تاریخ 545
برچسب ها : منصور ,سیاست